Tunget av en evig skumring,
Her råder ingen natt og dag,
Gverken glede eller sorg,
Kun et ensomt nederlag...

Krigsatte faner, bærer dyrets tegn,
Krigsatte faner, med det omvendte kors......