Chytiť tak zlatú rybu
splniť si pár prianí
nech vyjdú všetky plány
To by nemalo chybu

Hnať veci nech sa hýbu
nech všetko napreduje
nech len pohoda tu je
To by nemalo chybu

R: Sadnúť si pred kolibu
a pozerať sa do ticha
a bezstarostne dýchať
To by nemalo chybu

Vytušiť každý výbuch
no nečakané zmeny
byť na to pripravený
To by nemalo chybu

Nevnímať hlasy z tribún
nemať z nich hlavu ťažkú
no myslieť len na lásku
To by nemalo chybu

R: