Človek nikdy nevie, ako dopadne
Či dopadne na predné, či na zadné
Či nepadne tak, že bude až na dne
Či to kladné nestane sa úkladné

Človek nikdy nevie, ako dopadne
Či z čierneho nestane sa priehľadné
Či náklady nie sú veľmi nákladné
Či zbadá svoj tieň z vysokej rozhľadne

Človek nikdy nevie
Ako dopadne
Človek nikdy nevie
Ako dopadne

Človek nikdy nevie, ako dopadne
Či po zimnom behu v snehu prechladne
Či má v zásadách všetko zásadné
Či jeho nápady nie sú nápadné

Človek nikdy nevie, ako dopadne
Či dopadne iba tak, či poriadne
Či dokáže stráviť, čo mu nesadne
Či sa rozpáli predtým než si..

Človek nikdy nevie
Ako dopadne
Človek nikdy nevie
Ako dopadne

Človek nikdy nevie
Ako dopadne
Človek nikdy nevie
Ako dopadne